LastPass

LastPass

LastPass

  • 14/08/2015 16:16

LastPass là công cụ quản lý mật khẩu có chức năng đơn giản hóa trải nghiệm chuyển hướng online.


LastPass for Dolphin *Premium

LastPass for Dolphin *Premium

  • 08/08/2015 01:54

Dolphin Browser HD Extension dành cho ứng dụng quản lý mật khẩu của LastPass. Có thể đồng bộ mật khẩu của bạn trên tất cả các trình duyệt và các thiết bị một cách nhanh chóng, đơn giản và an toàn.


LastPass Password Manager

LastPass Password Manager

  • 08/08/2015 00:05

LastPass For Android là công cụ quản lý mật khẩu tự động dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com