LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

  • 11/08/2015 03:18

Trải nghiệm mạng định hướng công việc LinkedIn for Android vô cùng thú vị và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị điện thoại và máy tính bảng Android.


SlideShare Presentations

SlideShare Presentations

  • 09/08/2015 13:29

Với SlideShare for Android, khám phá và xem các bài thuyết trình qua các chủ đề từ công nghệ và kinh doanh để thiết kế và trải nghiệm. Chia sẻ những bài trình chiếu yêu thích của mình, hoặc lưu lại nội dung chuyên nghiệp để đọc sau này. SlideShare là cộng đồng chia sẻ trình chiếu và nội dung kinh doanh chuyên nghiệp lớn nhất thế giới hiện nay.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com