Magix

MAGIX Fastcut

MAGIX Fastcut

  • 06/08/2015 15:27

Một trong những ứng dụng tuyệt vời có thể giúp bạn dễ dàng tạo thành thước phim hấp dẫn từ các bức ảnh hoặc video đó là MAGIX Fastcut.


Xara 3D Maker

Xara 3D Maker

  • 16/07/2015 15:01

Xara 3D Maker là chương trình hữu ích để giúp bạn tạo ra các template linh hoạt, đồ họa có thể nhập, vật thể/tiêu đề 3D ấn tượng…


Xara Web Designer MX

Xara Web Designer MX

  • 14/07/2015 13:59

Xara Web Designer MX không giống bất kì chương trình biên tập web, là giải pháp dễ dàng cho bạn thiết kế, chỉnh sửa web mà không cần những kỹ năng về HTML.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com