McAfee

McAfee SpamKiller

McAfee SpamKiller

  • 09/07/2015 09:51

McAfee SpamKiller với các chức năng nhận biết và ngăn chặn spam hiệu quả giúp bạn xử lí nhanh những spam thư này một cách nhanh nhất.


McAfee AntiVirus Plus

McAfee AntiVirus Plus

  • 07/07/2015 10:10

McAfee AntiVirus Plus là phần mềm thiết yếu, hiệu quả dùng để bảo vệ máy tính, email, gia đình, mạng xã hội và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hacker, virus.


McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

  • 03/07/2015 16:25

McAfee AVERT Stinger là một tiện ích độc lập được sử dụng để phát hiện và loại bỏ virus cũng như những phần mềm độc hại .Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com