Media Applications Technologies for the BBC

BBC iPlayer

BBC iPlayer

  • 09/08/2015 05:25

BBC iPlayer for Android là công cụ xem, nghe trực tiếp và cập nhật liên tục các chương trình TV và Radio BBC tiện lợi và dễ dàng trên smartphone Android.


BBC Weather

BBC Weather

  • 08/08/2015 12:47

BBC Weather là ứng dụng cho phép người dùng cập nhật thông tin thời thiết một cách nhanh chóng từ thiết bị Android của mình mà không cần truy cập trang thời tiết chính thức của BBC.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com