META Studio

QuanTriMang.com

QuanTriMang.com

  • 10/08/2015 08:29

QuanTriMang.com.vn for Android là ứng dụng được phát triển bởi META.vn – Đơn vị chủ quản của website QuanTriMang.com.vn. Với ứng dụng này, người đọc có thể dễ dàng cập nhật các thông tin và kiến thức có liên quan tới Công nghệ thông tin nói chung và các chuyên mục chi tiết nói riêng. Các chuyên mục mà QuanTriMang.com.vn cung cấp bao gồm: kiến thức máy tính cơ bản, kiến thức về mạng máy tính, các bước cấu hình server và mail server, các thông tin về Thiết bị số… và rất nhiều kiến thức IT thú vị khác.


Tài liệu

Tài liệu

  • 08/08/2015 21:29

Ứng dụng tải tài liệu giúp bạn tìm tài liệu trên downloadvn.com nhanh hơn trên điện thoại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com