MISA JSC

Sổ Thu Chi MISA

Sổ Thu Chi MISA

  • 08/08/2015 14:59

Sổ Thu Chi Misa cho Android là ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân hoàn toàn miễn phí, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ghi chép chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân/gia đình theo cách hết sức đơn giản, hiệu quả.


AMIS CRM

AMIS CRM

  • 08/08/2015 08:10

MISA CRM là phiên bản Mobile của Phần mềm Quản trị Quan hệ Khách hàng. AMIS CRM phát triển bởi công ty cổ phần MISA.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com