Mobile Media Technologies

Media Player Lite cho Windows 8

Media Player Lite cho Windows 8

  • 30/07/2015 14:59

Sở hữu trình phát đa phương tiện đa chức năng khi tải Media Player Lite cho Windows 8 miễn phí từ cửa hàng ứng dụng của Microsoft.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com