Mobirise

Mobirise

Mobirise

  • 22/07/2015 09:10

Mobirise là ứng dụng thiết kế giao diện website trên máy tính và điện thoại di động bằng ngôn ngữ JavaScript


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com