movin'App

Call Actions

Call Actions

  • 09/08/2015 11:21

Trả lời các cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc tạo một liên lạc mới chỉ với một lần kích. Call Actions for Android sẽ giúp người dùng luôn sắp xếp gọn gàng. Tạo nhắc nhở sẽ hiển thị trong cuộc gọi. Với nó, người dùng sẽ không còn quên những gì muốn nói nữa.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com