OctaneSoft

ZipRemedy

ZipRemedy

  • 31/07/2015 16:25

ZipRemedy là công cụ sửa chữa các file lưu trữ ZIP/PKZip/WinZip bị lỗi rất hiệu quả và nhanh chóng.


ZipPassword COMEBACK

ZipPassword COMEBACK

  • 31/07/2015 16:09

ZipPassword Comeback là phần mềm tạo và phục hồi file nén bị mất hoặc quên mật khẩu cho ZIP/PKZip/WinZip.


OutlookEX Recovery

OutlookEX Recovery

  • 10/07/2015 09:18

OutlookEX Recovery là công cụ khôi phục tập tin .dbx vô tình xóa từ thư mục Outlook Express một cách dễ dàng và nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com