Pheed

Pheed

Pheed

  • 11/08/2015 02:13

Pheed for Android là mạng xã hội miễn phí, cho phép người dùng tạo, chia sẻ và truyền cảm hứng cho bạn bè và người thân. Đây là cách nhanh chóng và đơn giản để thể hiện bản thân và kết nối (follow) với bạn bè cùng một vài chuyên gia đã được công nhận, những người có ảnh hưởng tới thế giới nghệ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, phim ảnh và giải trí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com