Phong Tran

HDViet Mobile

HDViet Mobile

  • 29/07/2015 08:47

Phiên bản mới thay đổi toàn bộ giao diện và tối ưu hóa hệ thống tối đa giúp bạn có những trải nghiệm xem phim tuyệt vời nhất


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com