Polar Soft

Image Viewer

Image Viewer

  • 10/08/2015 15:47

Image Viewer là công cụ cho phép bạn xem hình ảnh của mình rất dễ dàng trên điện thoại Android.


Animated GIF Viewer

Animated GIF Viewer

  • 10/08/2015 15:46

Animated GIF Viewer là công cụ cho phép bạn xem hình ảnh động rất dễ dàng trên điện thoại Android.


Zipper

Zipper

  • 08/08/2015 13:37

Zipper giúp bạn duyệt, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên, nén, giải nén, kiểm tra việc sử dụng, sao lưu và khởi chạy ứng dụng.


File Manager

File Manager

  • 08/08/2015 03:08

Yonghoon Chin File Manager là ứng dụng quản lý tập tin cho hệ điều hành Android. Cho phép bạn duyệt trên thẻ SD, tạo folder, copy & post file.


Java Code Viewer

Java Code Viewer

  • 08/08/2015 03:06

Java Code Viewer là công cụ cho phép bạn xem văn bản, Java, C#, và một số công cụ lập trình khác trên điện thoại Android.


Swf Viewer

Swf Viewer

  • 08/08/2015 03:05

Nếu điện thoại của bạn là nền tảng Android 2.2 và có Flash Player, thì chương trình này sẽ giúp bạn xem file SWF một cách dễ dàng.


Andro Commander

Andro Commander

  • 08/08/2015 03:05

Andro Commander giúp bạn duyệt, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên, nén, giải nén, kiểm tra việc sử dụng, sao lưu và khởi chạy ứng dụng.


7Zipper

7Zipper

  • 08/08/2015 03:04

7Zipper giúp bạn duyệt, sao chép, di chuyển, xóa, đổi tên, nén, giải nén, kiểm tra việc sử dụng, sao lưu và khởi chạy ứng dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com