Practice Tests FREE

Free GMAT Practice Test

Free GMAT Practice Test

  • 24/07/2015 09:25

Free GMAT Practice Test mang đến cho người dùng trải nghiệm như một kì thi thực sự. Bạn có thể rèn luyện kiến thức và chuẩn bị tinh thần một cách tốt hơn.


Free SAT Practice Test

Free SAT Practice Test

  • 24/07/2015 09:20

Free SAT Practice Test là công cụ cho phép người dùng đánh giá kiến thức của mình bằng cách tham gia kì thi SAT.


Free TOEFL Practice Test

Free TOEFL Practice Test

  • 23/07/2015 11:08

Free TOEFL Practice Test là một ứng dụng xây dựng mô hình một kì thi TOEFL giúp người dùng kiểm tra trình độ tiếng Anh và rèn luyện cho kì thi tiếng Anh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com