Rhythm Software

Task Manager (Task Killer)

Task Manager (Task Killer)

  • 09/08/2015 21:03

Task Manager có khả năng quản lý các hoạt động của toàn hệ thống, tắt chương trình, tăng tốc cho điện thoại và tiết kiệm năng lượng.


Installer – Install APK

Installer – Install APK

  • 07/08/2015 22:59

Installer là công cụ hỗ trợ cài đặt trên thiết bị Android. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, gọn nhẹ, nhiều tính năng mạnh mẽ và rất dễ sử dụng .


Smart Shortcuts

Smart Shortcuts

  • 07/08/2015 22:58

Smart Shortcuts là ứng dụng giúp tổ chức và sắp xếp màn hình chính để bạn có thể dễ dàng truy cập.


Uninstaller

Uninstaller

  • 07/08/2015 22:57

Uninstaller là công cụ giúp bạn gỡ bỏ cài đặt trên Android rất đơn giản và nhanh chóng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com