TACVietnamSoftware

Hài Việt Nam

Hài Việt Nam

  • 09/08/2015 08:28

Ứng dụng tuyển chọn các chương trình hài của Việt Nam như:


PowerSolarDesign

PowerSolarDesign

  • 08/08/2015 06:49

Ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tính toán, thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng trong 2 hộ gia đình.


iVietnamtravel

iVietnamtravel

  • 08/08/2015 05:59

Phần mềm cung cấp đầy đủ thông tin về: Lịch sử, các phương tiện giao thông, taxi (số điện thoại, địa điểm), bảng giờ tất cả các tàu, các lễ hội, các điểm du lịch, món ăn đặc sản, quà lưu niệm, địa chỉ và điện thoại nhà hàng, khách sạn của 63 tỉnh thành Việt Nam.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com