Tay Phan

Tai Xiu

Tai Xiu

  • 29/07/2015 14:57

[Introduction]


Bau Cua Ca Cop

Bau Cua Ca Cop

  • 29/07/2015 14:53

The game “bầu cua cá cọp” (bầu cua cá cọp “squash-crab-fish-tiger”) is a Vietnamese gambling game using three dice.


Món Ngon Dễ Làm

Món Ngon Dễ Làm

  • 29/07/2015 12:50

Món Ngon Dễ Làm là một ứng dụng mang đến cho bạn những công thức nấu ăn dễ làm nhất mà ngay đến cả những người vụng về cũng có thể làm được. Đồng thời mang đến cho bạn những mẹo vặt cần thiết trong việc đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com