TFlat Group

Tu Dien Anh Viet TFLAT

Tu Dien Anh Viet TFLAT

  • 08/08/2015 14:32

Từ điển Anh Việt – Việt Anh hàng đầu Việt Nam. Với hơn 320.000 từ, đầy đủ từ nhất, phát âm giọng Mỹ chuẩn, sử dụng Offline.


Ngữ Pháp Tiếng Anh TFLAT

Ngữ Pháp Tiếng Anh TFLAT

  • 08/08/2015 09:42

Học ngữ pháp tiếng Anh for Android là phần mềm hỗ trợ người dùng học và ôn luyện lại những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh hàng ngày một cách hiệu quả.


Tu Dien Viet Anh

Tu Dien Viet Anh

  • 08/08/2015 06:02

Đây là cuốn Từ điển Việt Anh hàng đầu Việt Nam, với hơn 180.000 từ Offline (mở Internet sau khi cài đặt để cập nhật dữ liệu mới nhất).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com