TIOD

Remote File Viewer – TIOD

Remote File Viewer – TIOD

  • 07/08/2015 10:32

Remote File Viewer for iOS hỗ trợ xem file trên PC, máy chủ và iPhone khác mà không cần cài đặt trên PC.


Playable FTP – AnyFTP

Playable FTP – AnyFTP

  • 07/08/2015 10:31

Playable FTP – AnyFTP for iOS là ứng dụng hỗ trợ kết nối máy chủ FTP và hiển thị file avi, mp3, mp4, xls, doc, gif, jpg, png… mà không cần download file.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com