Tweak Now

TweakNow RegCleaner

TweakNow RegCleaner

  • 21/07/2015 11:30

TweakNow RegCleaner là chương trình quét, chỉnh sửa Registry để tăng tốc cho máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com