UNEARBY

SayHi! Trò chuyện, Hẹn hò

SayHi! Trò chuyện, Hẹn hò

  • 11/08/2015 03:15

SayHi cho Android là mạng xã hội cho phép người dùng tìm kiếm và kết bạn với những người xung quanh mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com