Viator

Viator Tours & Activities

Viator Tours & Activities

  • 15/08/2015 17:23

Viator Tours & Activities for iOS hỗ trợ người dùng tìm và đặt tour du lịch hay hoạt động hấp dẫn khác trên toàn thế giới với Viator.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com