Vietlevelsoft

English Vietnamese Dictionary

English Vietnamese Dictionary

  • 08/08/2015 22:56

Chương trình “Anh ngữ sinh động” với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp, có các giọng đọc của người Mỹ bản xứ.


EV Phrase Lite

EV Phrase Lite

  • 08/08/2015 06:46

Đàm thoại tiếng Anh theo tình huống English Vietnamese Phrase Light.


Anh Ngữ Sinh Động VOA

Anh Ngữ Sinh Động VOA

  • 08/08/2015 06:12

Chương trình “Anh ngữ sinh động” với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp, có các giọng đọc của người Mỹ bản xứ.


Tu Dien Han Nhat

Tu Dien Han Nhat

  • 08/08/2015 06:11

Từ điển này chứa khoảng 2500 chữ hán có âm Hán Việt, âm KUN trong tiếng Nhật.


English Chinese Dictionary

English Chinese Dictionary

  • 08/08/2015 04:11

Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh – Trung Quốc (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh – Anh (Từ điển offline). Đặc biệt là bạn có thể tìm kiếm một từ trong hai từ điển Anh hoặc Trung Quốc (hai trong một).


English Thai Dictionary

English Thai Dictionary

  • 08/08/2015 04:10

Bạn dễ dàng có thể tham khảo trên 50.000 từ với từ điển Anh – Thái Lan (Từ điển offline) và MP3, 150,000 từ điển Anh – Anh (Từ điển offline). Đặc biệt là bạn có thể tìm kiếm một từ trong hai từ điển Anh hoặc Thái (hai trong một).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com