Wim de Nood

Instant Audio Recorder Lite

Instant Audio Recorder Lite

  • 16/08/2015 06:59

Instant Audio Recorder Lite for iOS là ứng dụng bộ ghi âm audio đẹp nhất và hoàn chỉnh nhất cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Photo Card Studio LITE

Photo Card Studio LITE

  • 08/08/2015 10:37

Photo Card Studio có thể kết hợp nhiều hình ảnh, văn bản và bản đồ vào một bức ảnh rất nhanh chóng và chuyên nghiệp.Mail Many

Mail Many

  • 07/08/2015 02:22

Mail Many for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một cộng cụ gửi nhiều thư điện tử cùng lúc, hữu ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com