XemiComputers

Photo Gadget Pro

Photo Gadget Pro

  • 04/08/2015 17:08

Photo Gadget Pro là công cụ biên tập ảnh trong Windowns Explorer. Cho phép xoay, thay đổi kích thước và đổi tên ảnh, thêm tiêu đề hoặc khung ảnh…


Lecture Recorder

Lecture Recorder

  • 25/07/2015 10:49

Lecture Recorder là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.


Active Desktop Calendar

Active Desktop Calendar

  • 13/07/2015 16:23

Active Desktop Calendar cho phép bạn ghi chú các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc…như một cuốn lịch ngay trên màn hình máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com