Xilisoft Inc

Xilisoft CD Ripper

Xilisoft CD Ripper

  • 05/08/2015 15:27

Xilisoft CD Ripper sẽ rip đĩa CD sang hầu hết định dạng âm thanh khác nhau như: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, để phát lại dễ dàng trên nhiều thiết bị di động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com