XnView

InstaCam – Camera for Selfie

InstaCam – Camera for Selfie

  • 11/08/2015 00:56

InstaCam là ứng dụng chỉnh sửa ảnh đơn giản theo phong cách hiệu ứng xưa cũ đi kèm nhiều bộ lọc thời gian thực chuyên nghiệp. Đây là ứng dụng hoàn hảo cho những bức ảnh tự sướng.


Sketch Me! – Sketch & Cartoon

Sketch Me! – Sketch & Cartoon

  • 10/08/2015 16:13

Với XnView Sketch for Android, người dùng dễ dàng chuyển những bức ảnh thông thường sang dạng ảnh hoạt hình hoặc tranh phác thảo.


XnRetro

XnRetro

  • 10/08/2015 16:12

Dễ dàng chuyển những bức ảnh thông thường sang phong cách vintage cổ điển với XnView Retro for Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com