4Media Blu-ray Ripper

4Media Blu-ray Ripper

Download 4Media Blu-ray Ripper

4Media Blu-ray Ripper là công cụ rip đĩa Blu-ray nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi Blu-ray sang nhiều định dạng video khác nhau, bao gồm cả: SD, HD và 3D.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com