Adobe Photoshop

Photomania DX

Download Photomania DX

Photomania DX là phần mềm xử lí ảnh miễn phí mà dung lượng lại rất nhẹ so với các phần mềm khác cùng chức năng


Advanced GIF Animator

Download Advanced GIF Animator

Advanced GIF Animator là công cụ tuyệt vời để tạo ra ảnh GIF động mà không cần phải sử dụng các phần mềm đắt tiền và tiêu tốn nhiều dung lượng bộ nhớ


Adobe Photoshop Lightroom

Download Adobe Photoshop Lightroom

Chương trình Adobe Photoshop Lightroom là một chương trình hiệu quả, mạnh mẽ để import, chọn, phát triển và trình diễn một số lượng lớn các bức ảnh số.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com