backup

Super Utilities Pro

Download Super Utilities Pro

Super Utilities Pro làm được tất cả các chương trình như: Backup lại driver của máy, mã hoá file, xoá registry, bảo vệ thư mục, Uninstall…


Gmail Backup

Download Gmail Backup

Gmail Backup là một trong những cách sao lưu hay phục hồi dễ dàng và tiện lợi nhất.


Amic Email Backup

Download Amic Email Backup

Amic Email Backup là chương trình hỗ trợ việc sao lưu email từ các chương trình quản lí email như Outlook, Outlook Express, và Eudora…


Font Install & Backup

Download Font Install & Backup

Font Install and Backup (FB) là công cụ FB thì việc sao lưu và phục hồi font chữ của bạn sẽ trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.


FTP Replication Monitor

Download FTP Replication Monitor

FTP Replication Monitor 3.0.10 là phần mềm backup file, tạo bản sao và đồng bộ hóa từ các máy chủ FTP/TFTP sang các máy tính cục bộ hoặc trong mạng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com