Bảng chữ cái và số cho trẻ em cho android

Bảng chữ cái và số cho trẻ em

Download Bảng chữ cái và số cho trẻ em

Bảng chữ cái và số cho trẻ là một trò chơi giáo dục và giải trí. Bé của bạn sẽ học cách phát âm của bảng chữ cái và các con số, với rất nhiều niềm vui! Bảng chữ cái có sẵn trong tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com