BlueVoda

BlueVoda Website Builder

Download BlueVoda Website Builder

BlueVoda website builder là phần mềm giúp cho quá trình tạo lập một website trở lên dễ dàng và không hề rắc rối mà không cần biết chút nào về lập trình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com