bộ ứng dụng văn phòng

OpenOffice

Download OpenOffice

OpenOffice là phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, hoàn toàn có thể thay thế bộ MS Office.


LibreOffice

Download LibreOffice

LibreOffice là một bộ ứng dụng Office mã nguồn mở với đầy đủ tính năng mang đến cho người dùng sáu chương trình để soạn thảo và xử lý tài liệu thông tin

  • Windows
  • 214.03 MB
  • 2.485
  • 4.3 & 4.4

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com