chỉnh sửa video

Adobe Creative Cloud

Download Adobe Creative Cloud

Phần mềm Adobe Creative Cloud là công cụ chỉnh sửa ảnh tối ưu, mang lại những sáng tạo kỳ diệu cho hình ảnh, các tùy chọn mới với thao tác cực nhanh


Adobe Photoshop Elements

Download Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements là một công cụ chỉnh sửa hình ảnh đơn giản nhưng mạnh mẽ với hai ứng dụng chính: trình tổ chức hạt nhân và trình biên tập ảnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com