chuyển đổi tập tin

4Videosoft PDF to Word Converter

Download 4Videosoft PDF to Word Converter

4Videosoft PDF to Word Converter là công cụ chuyển đổi dữ liệu có thể chuyển đổi các file PDF sang file Microsoft Word Doc – và hoàn toàn miễn phí.


Solid Converter PDF to Word

Download Solid Converter PDF to Word

Solid Converter PDF to Word chuyển đổi các tập tin PDF của bạn sang các tập tin văn bản Microsoft Word để dễ dàng chỉnh sửa.

  • Windows
  • 115.98 MB
  • 1.162
  • 9.1 (build 761)

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com