Codec Pack

K-Lite Codec Pack Mega

Download K-Lite Codec Pack Mega

K-Lite Codec Pack Mega là một bộ sưu tập của hầu hết các bộ mã và các công cụ liên quan. Codec nói ngắn gọn là dùng để nén và giải nén.


Microsoft Camera Codec Pack

Download Microsoft Camera Codec Pack

Microsoft Camera Codec Pack là phần mềm giải mã (Codec Park) để xem và làm việc trực tiếp với file ảnh RAW thông qua Windows Explorer.

  • Windows
  • 16.43 MB
  • 1.589
  • 6.3.9721.0

X Codec Pack

Download X Codec Pack

X Codec Pack là một trong những gói codec hữu hiệu dành cho người dùng Windows, giúp họ phát tất cả định dạng video và audio phổ biến.


K-Lite Codec Pack Full

Download K-Lite Codec Pack Full

K-Lite Codec Pack Full hỗ trợ xem nhiều định dạng video, nhạc phổ biến trên máy tính, với chất lượng ổn định nhất


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com