cuộc gọi video

Express Talk

Download Express Talk

Express Talk là phần mềm cho phép bạn thực hiện các cuộc gọi video sử dụng công nghệ VoIP đến người dùng ở bất cứ đâu trên thế giới.


Vodburner

Download Vodburner

Vodburner là phần mềm ghi lại và chỉnh sửa cuộc gọi video của 2 bên liên lạc với nhau

  • Windows
  • 278.35 KB
  • 2.049
  • 1.0.9.148

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com