DietMP3

DietMP3

Download DietMP3

DietMP3 là công cụ nén file cực mạnh, có thể giảm từ 30 đến 70% dung lượng so với file gốc nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng âm thanh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com