định dạng ảnh

Easy Image Modifier

Download Easy Image Modifier

Easy Image Modifier là sản phẩm miễn phí, dễ sử dụng, đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi định dạng kích thước của một tấm ảnh nhanh chóng.


FuturixImager

Download FuturixImager

Với FuturixImager, bạn có́ thể dễ dàng xem những bức hình trên máy của bạn và chỉnh sửa chúng


Free Photo Converter

Download Free Photo Converter

Free Photo Converter là phần mềm nhỏ gọn, miễn phí của hãng PixelApp Studio, giúp thay đổi thông số về kích thước và định dạng ảnh nhanh chóng


Fun Morph

Download Fun Morph

Fun Morph là chương trình tạo ra các kỹ xảo hoạt hình cho ảnh. Nó cung cấp nhiều mẫu kỹ xảo hoạt hình có sẵn


Easy Photo Editor

Download Easy Photo Editor

Easy Photo Editor cho phép bạn xem, chỉnh sửa mở rộng bức ảnh đến một giới hạn nhất định


Instant Photo Sketch

Download Instant Photo Sketch

Instant Photo Sketch giúp người dùng đưa hầu hết định dạng ảnh với bất kì màu sắc nào về một loại ảnh trắng đen, với đường nét y hệt vẽ bằng chì


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com