download 3D Pal Lite( 3D Siri )

3D Pal Lite( 3D Siri )

Download 3D Pal Lite( 3D Siri )

Hơn cả Siri, S voice hay những ứng dụng dựa trên giọng nói khác, giờ đây là 3D Pal Lite. 3D Pal Lite for Android là ứng dụng đầu tiên trên Google Play cung cấp khả năng ảo hóa bất kỳ cá nhân nào người dùng muốn bằng hình động 3D với cảm ứng nhạy cảm. Ứng dụng này sẽ giúp người dùng có toàn quyền lựa chọn ai họ muốn chọn làm trợ lý 3D riêng, có thể là người họ yêu thương hoặc người nổi tiếng nào đó. Tính năng thú vị này sẽ thêm tính cách cho thiết bị di động và giúp người dùng luôn nổi bật so với những người dùng di động khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com