download Avocado - Chat For Couples

Avocado – Chat for Couples

Download Avocado – Chat for Couples

Avocado for Android là ứng dụng thú vị, riêng tư và bảo mật dành cho các cặp đôi muốn giữ liên lạc với nhau. Gửi tin nhắn, chia sẻ lịch và danh sách, vẽ doodle trên các bức ảnh và nhiều hoạt động khác. Là một ứng dụng được đề nghị trên Play Store, Avocado sẽ giữ những người bạn yêu thích luôn ở gần bên cạnh.


Avocado – Chat For Couples

Download Avocado – Chat For Couples

Avocado for iOS là ứng dụng trò chuyện cho các cặp đôi, hỗ trợ tính năng chat riêng tư và bảo mật trên iPhone, iPad và iPod Touch.

  • iOS
  • 35.5 MB
  • 2.881
  • 2.4.2

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com