download DEER HUNTER 2014

Deer Hunter 2014

Download Deer Hunter 2014

Deer Hunter 2014 for iOS là tựa game bắn súng mang tên “thợ săn tài ba” vô cùng hấp dẫn và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

  • iOS
  • 84.3 MB
  • 1.321
  • 2.10.0

DEER HUNTER 2014

Download DEER HUNTER 2014

Deer Hunter 2014 for Android là tựa game bắn súng mang tên “thợ săn tài ba” vô cùng hấp dẫn và miễn phí trên các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com