download DS photo

DS photo

Download DS photo

DS photo+ for Android là cách đơn giản nhất để duyệt bộ sưu tập ảnh trên server Synology NAS cho dù bạn ở nơi nào đi chăng nữa. Các bức ảnh sẽ được hiển thị một cách thanh lịch theo dạng tường thumbnail: lướt qua để xem những giây phút tuyệt vời nhất. Lưu lại các bức ảnh vào thiết bị Android, tương tác với bạn bè qua comment trong thời gian thực hoặc thậm chí là tự động sao lưu thư viện ảnh trên điện thoại lên Synology NAS server, tất cả điều này có thể thực hiện được bằng DS photo+!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com