download GCF PowerPoint 2010 Tutorial

GCF PowerPoint 2010 Tutorial

Download GCF PowerPoint 2010 Tutorial

Bạn vốn quen sử dụng PowerPoint 2003 nay phải chuyển sang dùng PowerPoint 2010 nên không quen và có nhiều lúng túng trong quá trình sử dụng? GCF PowerPoint 2010 Tutorial for Android ra đời nhằm giúp người dùng nắm rõ các tính năng mới trong PowerPoint 2010 cũng như hướng dẫn cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com