download Hebrew/English Translator

Hebrew/English Translator

Download Hebrew/English Translator

Hebrew/English Translator là tiện ích hữu hiệu dành cho thiết bị Android để biên dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Anh. Nó cho phép bạn gõ văn bản thông qua bàn phím tiếng Do Thái và sau đó click nút “Translate” để biên dịch sang tiếng Anh. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng bàn phím tích hợp trong Android để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Do Thái.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com