download Mezzmo (Trial)

Mezzmo (Trial)

Download Mezzmo (Trial)

Mezzmo for Android là phần mềm điều khiển media kỹ thuật số DLNA/UpnP cho phép người sử dụng duyệt tìm các server media ngay tại nhà đồng thời “đẩy” tập tin để phát trên thiết bị DLNA/UpnP bao gồm tivi, trình phát Blu-ray, rạp chiếu phim tại nhà, bộ thu AV, máy tính bảng, điện thoại thông minh, trình phát media và Google Chromecast dongles.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com