download PhotoCollage - Collage Maker

PhotoCollage – Collage Maker

Download PhotoCollage – Collage Maker

ASUS PhotoCollage là phần mềm chỉnh sửa ảnh đơn giản và trực quan sử dụng nhận diện khuôn mặt thông minh để tùy chỉnh ảnh như cắt dán, áp dụng theme phong cách tạp chí và thêm các hiệu ứng ảnh ngay lập tức vào bộ sưu tập ảnh của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com