Dream League Soccer cho iOS

Dream League Soccer

Download Dream League Soccer

Dream League Soccer for iOS là game quản lý bóng đá miễn phí, sôi động và lôi cuốn trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

  • iOS
  • 145 MB
  • 3.455
  • 2.07

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com