Facebook chat

Facebook Chat @ Desktop

Download Facebook Chat @ Desktop

Facebook Chat @ Desktop cho phép bạn nói chuyện với bạn bè trên Facebook mà không cần phải sử dụng trình duyệt web.


fTalk

Download fTalk

fTalk là tiện ích được thiết kế để cho phép bạn trò chuyện với bạn bè của mình trên Facebook.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com